Северная провинция включает: АвариАварккаламАваятикаламАдавелиАдайасамаланкаламАдамбагамАдампамАдампанталвуАдапаттаккандалАдаппанкуламАдиякуламАдуккаламоддаиАдэйасарэйАдэйядиАиям-коаил-ГрамамАиямперумалАиян-КуламАиянаар-КоайиладиАиянаар-пурамАкаттиккуламАккаланкаламАлаванериАлаведдиАлаккаламАллаиппиддиАляиАманериАмаялпарамАмаяртаваранкаламАмиччи-КуламАналативуАннангкаиАнчалкаддиАппаттаравэйАрампирэйАраниАрваникаппаттаАрелаАсавеянкаламАсанАсиравенгэйАттаккаламАчелуАччанкуламАччувелиАяилиАярапаламВаваникаламВаваниэйпериякаламВавуния (Вавуния, Вавуния Север, Вавуния Юг, Венгалачеддикулам, Ирампаиккулам, Калукундамадува)ВадакадаВаддавакаллаВаддаккандалВаддаккаччиВаддаккоддэй ВестВаддаккоддэй ИстВаддакоддэйВайаккарайВайравапалиянкаламВайттиянкадиэйраппаВайэрандакаддакаламВаккаппадданкандал-МетпалиянкаламВалалэйВаланВаланталэйВалаппадаВалаякадаВалаянмадамВалведдиВалветтитарэйВалиграмамВалипарамВаллияппалэйВалэйВампутакениВанкалэйВанкалэйккаламВаннакаламВаннакалам ВестВаннамаратанкаламВаннамоддэйВаннанкаламВаннанкениВаннанпалиянкаламВаннансиннаккаламВаннарпаннэйВаннарпаннэй Нос ВестВаннарпаннэй Саус ВестВаннарпаннэй Саус ИстВаннивиланкаламВанникаламВанниссиятидалВанниянмадаВанчиянкаламВанчиянкалам МавиланкениВаранаватталэйВараниВаратталэйвиланВаривелиВасаваланВасараведдэйВасираВаттаппалэВаттираянВедамакиланкаламВеддаккадаВеддаядэйппаВеддаямариппаВедивэйттакалаВелакаламВеланэйВеланэй ВестВеланэй ИстВеларчиннаккаламВеликкаламВеликкандалВелинкаламВеллалакаддиВелламалливэйкаВеллампаккаддиВелланкаламВелэйВеппакаламВеппанкалам СаусВеттилэйккерниВидасал-кадда чиннак-каламВидасал-МанэйВидасал-ПазейВидатталкаддасиннакаламВидатталпалэйВидатталтиваВиланВиласикаламВиллампаракаВиман ГрамамВиманкаллаВира Маниккатаван ТарэйВиравилВираманиккатевантарэйВиттэймаккалкадиэйраппиВияддиккаламВияпарималэйВияядиппаннэфВэйрава Пало КаламДжаффна (Адавил, Адапидди, Адасарэй, Айленд Север, Айленд Юг, Вадамараччи Ист, Вадамараччи Норф, Вадамараччи Саус-Вест, Валветтитхураи, Валикамам Вест, Валикамам Ист, Валикамам Норф, Валикамам Саус, Валикамам Саус-Вест, Делфт, Джаффна, Каративу (Джаффна), Копай, Кэйтс, Нагарковил, Наллур, Поинт Педро, Тхенмараччи, Чавакачери)ИлавалиИнавилИранамадаКаллапам КаламКанакарайнкаламКансармадамКанчансоКапасо ВелиКаппилан КаричиКаппиланкаламКараведдиКарадавилКарампансоКаранкандалваннакаламКарансэй ВаддаванКарэйнагаКарэйсокарэйтиваКасалия Чамаланг каламКасародэйКачэйКи СуваКилиноччи (Ариян, Кандавалаи, Караччи, Килиноччи, Паччилаипалли, Пунакари)КоваламКокавилКоккавилКоккасодавэйКоккилэйКоломбасарэйКондавилКэйсадиЛавэйтиваМалиявалэйМаллавиМаллэйтиваМаналкадиМандативаМанипэйМанкаламМаннар (Адампан, Аиланкалам, Мадху, Маннар Айлэнд, Мантхаи Вест, Мусалаи, Нанаддан)МассанвелиМилиддиМирасавилМуллаитиву (Алампил, Мантаи Ист, Маритимипатту, Оддусуддан, Путхукудийируппу, Тунуккаи)НадданкандалНеллиадиНеллиядиНиданкениНилаварэйОламадаОмансэйПадаравелиПалалиПалампиддиПалиянкаламПаллачиПанамкамамПангадативаПандасарипаПандиянкаламПапамкаламПарангкич ЧалампанПарансанПарансен КерниПараяналанкаламПасаккадиэйраппаПасанагарамПатьюПачилэпаллиПерамкаламПерия ПалиянгкаламПерия ПоллачиПерия ЧалампанПойнт ПедроПонарианСавадиСавалэй ИятталэйСаваранкениСавасийаСавасикаламСавасиякаламСагандипарамСадданкаламСаенадэйанСаентукиСаилан КадиэйраппаСалвападаСалладиСаллакади КадиэйраппаСамарэйвиллаСампа ГрамамСампалайСампалакадСампалэйСампанкениСампанэйккаламСампанэйккалам ИстСампаттэй МасаликкатаСанавиСанаккаракариччиСананкилаппаСандиккаламСандиккуламСандилипэйСанкодэйСанналэйСанни АттаСаннипавилан КадиэйраппаСанталкаламСаракандаСараниккаламСармакандаСармапарамСасамалэйСаттаккалиСаттантотамСатччансопаСеванпаддиСеккаласаСекулпадантанСеннамаравадиСенниянкаламСерамарикандиСеттавадимаратанкаламСиккамСиккоддэймадаСиллайСимилармадамСиравадинилаямСиравэйяраСолакаддиСондэйманараСопаСоттакадаСэйиддиСэйлэйдиТаддаванкоддиТаддамалэйТадданкаламТаллиппалэйТаллиянкадиэйраппаТамбапанниТанакканкаламТандаванТанмаккениТаранкандалТаччанкаламТиранелвелиТиранелвели ВестТиранелвели ИстЧааваткаддуЧаалампаик-КуламЧаалампанЧанганачерриЧанканаиЧедди-КуламЧеддикуламЧиннач-ЧаалампанЧираампиядиЧитхира-МиажиЧуннакамЭлефант Пасс

  Описание курорта Северная провинция

  Основные сведения

  • Часовой пояс (+00:00 GMT)

  Минимальные цены на туры на ближайший месяц в Северная провинция

  Фильтр по категории отеля               Цены за двух человек в номере. ₽₽₽ - минимальные цены, ₽₽₽ - обычные цены, ₽₽₽ - средние цены
  4 ноч.5 ноч.6 ноч.7 ноч.8 ноч.9 ноч.10 ноч.11 ноч.12 ноч.13 ноч.14 ноч.
  Мин.цена
  Календарь минимальных цен на туры в Северная провинция (Шри-Ланка) на ближайший месяц